RCLogLevel Constants Reference

Declared in RCStatusDefine.h

RCLogLevel

日志级别

Definition

typedef NS_ENUM(NSUInteger, RCLogLevel ) {
   RC_Log_Level_None = 0,
   RC_Log_Level_Error = 1,
   RC_Log_Level_Warn = 2,
   RC_Log_Level_Info = 3,
   RC_Log_Level_Debug = 4,
   RC_Log_Level_Verbose = 5,
};

Constants

RC_Log_Level_None

不输出任何日志

Declared In RCStatusDefine.h.

RC_Log_Level_Error

只输出错误的日志

Declared In RCStatusDefine.h.

RC_Log_Level_Warn

输出错误和警告的日志

Declared In RCStatusDefine.h.

RC_Log_Level_Info

输出错误、警告和一般的日志

Declared In RCStatusDefine.h.

RC_Log_Level_Debug

输出输出错误、警告和一般的日志以及 debug 日志

Declared In RCStatusDefine.h.

RC_Log_Level_Verbose

输出所有日志

Declared In RCStatusDefine.h.

Declared In

RCStatusDefine.h