RCLogLevel Constants Reference

Declared in RCStatusDefine.h

RCLogLevel

日志级别

Definition

typedef NS_ENUM(NSUInteger, RCLogLevel ) {
   RC_Log_Level_Error = 1,
   RC_Log_Level_Warn = 2,
   RC_Log_Level_Info = 3,
};

Constants

RC_Log_Level_Error

只输出错误的日志

Declared In RCStatusDefine.h.

RC_Log_Level_Warn

输出错误和警告的日志

Declared In RCStatusDefine.h.

RC_Log_Level_Info

输出错误、警告和一般的日志

Declared In RCStatusDefine.h.

Declared In

RCStatusDefine.h